chì
алайда, бірақ, дегенмен, әйтсе де, сөйтсе де, тек, ... ғана, ... қана, ... ақ
【不啻】
1) ... ғана емес, ... ғана тынбайды, ... ақ емес

不啻如此 — тек бұл ғана емес

2) айырғысыз, парықсыз, анығысыз, аумайды

不啻兄弟 — бірге туған аға-бауырдан аумайды, аға-інідей


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — chì ㄔˋ 〔《廣韻》施智切, 去寘, 書。 〕 1.但;僅;止。 常用在表示疑問或否定的字後, 組成“不啻”、“匪啻”、“何啻”、“奚啻”等詞, 在句中起連接或比況作用。 《書‧多士》: “爾不啻不有爾土, 予亦致天之罰於爾躬。” 宋 陸游 《桐廬縣泛舟東歸》詩: “宦遊何啻路九折, 歸臥恨無山萬重。” 清 葉廷琯 《吹網錄‧三河縣遼碑》: “求碑版於 遼 金 二國, 金 多於 遼 , 奚啻數倍。” 何其芳 《畫夢錄‧岩》: “蒼蒼的樹林不啻一個池塘, 該照見我的靈魂十分憔悴吧。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: chi4 解释: 但、 只、 仅。 常用于疑问词或否定词之后。 如: “不啻”、 “何啻”、 “奚啻”。 (又音) ㄊ|ˋt  啻 拼音: (又音) ti4 解释: 之又音。 ㄔˋch …   Taiwan national language dictionary

 • — chì (形声。 从口, 帝声。 本义: 仅仅, 只有) 同本义 [only]。 常用在表示疑问或否定的字后, 组成 不啻 , 匪啻 , 奚啻 等词, 在句中起连接或比况作用。 如: 不啻如此 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音:chi4 但﹑只﹑僅。 常用於疑問詞或否定詞之後。 如: “不啻”﹑“何啻”﹑“奚啻”。 (又音) ㄊ|ˋt  拼音: (又音) ti4 之又音。 ㄔˋch …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — <含>  琀  㟏  唅  谽  晗  浛  啻  膪  <名> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — chì (1) ㄔˋ (2) 〔不~〕a.不止, 不只, 如 ~~如此 ; b.不异于, 如 ~~兄弟 。 (3) 但, 只: 何~。 奚~。 (4) 郑码: SULJ, U: 557B, GBK: E0B4 (5) 笔画数: 12, 部首: 口, 笔顺编号: 414345252251 …   International standard chinese characters dictionary

 • 啻啻磕磕 — 形容說話斷斷續續, 含糊不清。 《金瓶梅詞話》第二十回: “那 老馮 老行貨子啻啻磕磕的, 獨自在那裏, 我又不放心。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 啻啻磕磕 — 拼音: chi4 chi4 ke ke 解释: 因年老而行动迟缓的样子。 金瓶梅·第二十回: “那老冯老行货子啻啻磕磕的, 独自在那里, 我又不放心! ” …   Taiwan national language dictionary

 • 啻啻磕磕 — 拼音:chi4 chi4 ke ke 因年老而行動遲緩的樣子。 金瓶梅·第二十回: “那老馮老行貨子啻啻磕磕的, 獨自在那裡, 我又不放心!” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 不啻 — 1.不僅;何止。 《書‧多士》: “爾不克敬, 爾不啻不有爾土, 予亦致天之罰於爾躬。” 孔 傳: “不但不得還本土而已, 我亦致天罰於汝身。” 《後漢書‧馮衍傳上》: “四垂之人, 肝腦塗地, 死亡之數, 不啻太半。” 宋 樓槃 《霜天曉角‧梅》詞: “月淡風輕, 黃昏未是清。 吟到十分清處, 也不啻、二三更。” 2.無異於, 如同。 唐 元稹 《敘詩寄樂天書》: “視一境如一室, 刑殺其下不啻僕畜。” 宋 陳亮 《送韓子師侍郎序》: “後來者咎其徒之不合捨去, 責誚怒罵,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 不啻 — bùchì (1) [not less than]∶不止; 不只 工程所需, 不啻万金 视百年、 百数十年以前不啻增二十倍焉。 清·洪亮吉《治平篇》 (2) [like]∶如同 人民盼望解放军, 不啻大旱之望云霓 虽连城拱壁不啻也。 《聊斋志异·促织》 (3) [as good as; but]∶不过 比诸大江, 不啻小支而已。 [英]赫胥黎著、 严复译《天演论》 …   Advanced Chinese dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.